به گزارش اکونا پرس،

این مهم به دلیل عملکرد مناسب در حوزه بهداشت و ایمنی محیط کار و توجه ویژه به سلامت کارمندان و کارگران اتفاق افتاد. 

همچنین از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران، صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به عنوان یکی از مدیران نمونه شهرداری در سال ۹۹ انتخاب شد و با اهدای لوح از سوی پیروز حناچی، شهردار تهران از وی تقدیر به عمل آمد.