به گزارش اکونا پرس،

حدود 60 هزار کارمند در شهرداری تهران داریم که اگر به طور میانگین هر خانوار را 3 نفر در نظر بگیریم، چیزی حدود 180 هزار نفر آماده هستند که این طرح را اجرا و معرفی کنند.

اطلاعات و سرفصل‌هایی که سازمان مدیریت پسماند در اختیار ما قرارداده به همراه کلیپ‌های آموزشی در سامانه مجازی بارگذاری خواهد شد و بعد از مهلت اعلام شده به منظور اینکه ارزیابی اثربخشی داشته باشیم، آزمون طرح کاپ هم از همکاران گرفته می‌شود.

با توجه به اهمیت این طرح و ضرورت اجرای آن، برای اینکه همه کارکنان شهرداری برای دیدن آموزش‌ها و اجرای آن تشویق شوند گواهی‌نامه آموزش ضمن خدمت صادر خواهد شد.