به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی شهردار این منطقه در جمع شورایان محلات شمال تهران که با حضور سیدعباس سجادی معاون اجتماعی و فرهنگی و دیگر مدیران شهری این منطقه  برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت: تفویض اختیارات شهردار تهران در اقداماتی چون کفایت اسناد، سقف قراردادها، ترک تشریفات می تواند سرعت اجرای پروژه های کوچک مقیاس محلی را افزایش دهد.

وی گفت: امروزه طرح های شهری در مقیاس ناحیه و محله و بنا به نیازهای شورایاران و ساکنان محلی به اجرا می رسد و مدیران ارشد بر اساس آنها طرح های کوچک مقیاس را تعریف می کنند.

شهردار منطقه یک افزود: این طرح ها بدون در نظر گرفتن پیوست و عارضه سنجی اجتماعی قابل اجرا نیست و این امر با تعامل با شورایاران و معتمدین محلی به اجرا می رسد.

موسوی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر سراها از ماموریت اصلی و اولیه خود دور شده اند و مدیران درگیر مشکلات داخلی سراها هستند که باید با کاهش بوروکراسی و تشکیل جلسات معاونین و کارگروه های تخصصی با شورایاران دغدغه مندی آنها کاهش یابد.

سجادی نیز، جلسه با شورایاران را جلساتی بی واسطه دانست و گفت: شما نمایندگان مستقیم شهروندان هستید و ما در خدمت شما بدون واسطه خواهیم بود تا مشکلات سراها از جمله حق انشعابات، دریافت مجوز فرهنگی برای سراها با تعامل در حال انجام با وزارت ارشاد و... را حل کنیم.