به گزارش اکونا پرس،

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی در دیدار با شهردار منطقه  ضمن اشاره به ایجاد زمینه ارتباط و تعامل سازنده بین مدیریت شهری و شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ ، مراتب  تقدیر و تشکر خود  را  از عملکرد منطقه۱۳ اعلام و ابراز امیدواری کرد با تداوم و افزایش حمایت های شهردار منطقه در راستای تحقق شعار "تهران ، شهری برای همه" شاهد موفقیت هر چه بیشتر منطقه۱۳ و افزایش سطح کیفیت خدمت رسانی  به ساکنین این منطقه باشیم.  

همچنین،  شهردار منطقه  با اشاره به اهمیت سامانه ۱۳۷ در رسیدگی به مسائل محلات خاطر نشان کرد: با ادامه روند پاسخگویی و رسیدگی سریع به درخواست های شهروندان بتوانیم بیش از پیش به شهروندان خدمت کنیم .

در پایان این جلسه که با حضور رئیس اداره بازرسی برگزار شد،  از مسئول ۱۳۷ منطقه ۱۳  نیز تقدیر بعمل آمد .

گفتنی است،  سامانه ۱۳۷ منطقه ۱۳ با امتیاز عملکرد ۹۱ درصدی ، به کسب وضعیت بسیار مطلوب در رسیدگی به پیام های ۱۳۷ در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۹ در بین مناطق ۲۲ گانه نائل شد .

در گزارش ارسالی از سوی سازمان بازرسی ، در بررسی ارزیابی حوزه های اجرایی منطقه ۱۳ از منظر سامانه ۱۳۷ ، حوزه فنی و عمران در رتبه اول ، حوزه شهرسازی در رتبه دوم ، خدمات شهری در رتبه سوم ، حوزه ترافیک در رتبه چهارم و حوزه اجتماعی در رتبه هشتم شهر تهران قرار گرفته اند. 

همچنین در آیتم زمان پاسخگویی به پیام های ۱۳ ، منطقه ۱۳ در رتبه سوم شهر تهران قرار گرفته است