به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی سازمان بازرسی؛ این تقدیر در پی کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد ۶ ماهه نخست سال و همچنین ارزیابی عملکرد فردی مسئول سامانه‌ها بوده است.

سید مجتبی موسوی معاف رئیس مرکز نظارت همگانی ۱۸۸۸ با اشاره به نقش موثر شهرداران و مدیران بازرسی مناطق در حمایت از مسئولین دفاتر نظارت همگانی گفت: ارتقای حساسیت مدیران ارشد و حمایت از همکاران ما در مناطق موجب ایجاد انگیزه و تقویت فرآیند پیگیری و رسیدگی به خواسته‌های مردم می‌شود.

موسوی معاف با اشاره به رویکرد تخصصی و کارشناسی مرکز ۱۸۸۸ در رسیدگی به خواسته‌های مردم گفت: ابلاغ بخشنامه رسیدگی به پیام‌های ۱۸۸۸ توسط شهردار محترم تهران و اصلاح رویه‌های موجود در مرکز نظارت همگانی مبین این موضوع است و انتظار می‌رود با همکاری مسئولین سامانه نظارت همگانی در مناطق، شاهد تحقق این موضوعات باشیم.

گفتنی است مرکز نظارت همگانی ۱۸۸۸ در دو مقطع ۶ ماهه اقدام به ارزیابی عملکرد مناطق در خصوص وضعیت رسیدگی و پاسخگویی به پیام‌ها و ارزیابی فردی مسئولین دفاتر نظارت همگانی می‌نماید.

بر همین‌ اساس از مسئولین دفاتر مناطقی که استاندارهای مورد نظر سامانه ۱۸۸۸ را در ارزیابی‌های فردی کسب نموده و باعث پیشرفت قابل ملاحظه منطقه خود در رسیدگی و پاسخگویی به پیام‌های مردمی شده‌اند تقدیر به عمل آمد.