به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹  پویش سه شنبه های بدون خودرو از جمله برنامه هایی است که به صورت منظم در منطقه۹ با هدف ترویج دوچرخه سواری و استفاده از وسایل حمل و نقل پاک همسو با رویکرد مدیریت ارشد شهری انجام می شود.

در سه شنبه بدون دوچرخه ۱۵ دی ماه سید مصطفی موسوی شهردار منطقه به همراه مدیران شهری مسیر ۵/۲ کیلومتری جنوبی خیابان آزادی به سمت بزرگراه یادگار امام(ره) و خیابان شهیدان را با هدف پایش پروژه های کوچک مقیاس رکاب زدند.