به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 22؛ در این جلسه شهردار منطقه ضمن تکریم  و تقدیر از زحمات دکتر کرم پور معاون منابع انسانی و دکتر افراسیابی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری آقایان سید مهدی حسینی به عنوان 

سرپرست معاونت برنامه ریزی و علی نوروزی به عنوان معاونت  منابع انسانی و همچنین دکتر بابک جعفریان به عنوان مشاور عالی معرفی شدند..

 دکتر رحمان زاده  شهردار منطقه ۲۲ گفت: تغییرات مدیریتی و ساختاری که در بدنه شهرداری با تغییر مدیر ارشد سازمانی به وجود می آید، امری احتناب ناپذیر است و هر یک از مدیران شهری با تجربیات و اندوخته هایی که دارند برای سازمان ارزشمند هستند. شهردار منطقه پیشبرد امور و اهداف مدیریتی منطقه،برنامه ریزی دقیق،خدمت رسانی به شهروندان و رسیدگی به امور پرسنلی و دغدغه های آنان را از معاونت ها مربوطه خواستار شد.