به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با توجه به اهمیت حفظ ایمنی مسافران در شهر زیرزمینی، شرکت بهره برداری متروی تهران وحومه برای جلوگیری از بروز حوادث هنگام سوارشدن به قطار به دلیل وجود گپ سکوها نسبت به نصب برچسب‌های هشداری اقدام کرده است.
گفتنی است: به دلیل ضرورت آگاه سازی مسافران از مخاطرات گپ سکوهای مسافری از هفته اول دی ماه 1399 چهار هزارو 400 برچسب که تعدادسه هزارو 900عددبرچسب هشدارنوشتاری فارسی" مراقب فاصله بین قطار و سکو باشید" و تعداد پانصد عدد برچسب هشدارنوشتاری انگلیسی" MIND THE GAP"  برای نصب روی کف سکو و در مقابل درهای ورود به قطار در ایستگاه های فعال خطوط هفتگانه متروی تهران نصب شده است.