به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه2، علی اکبر کریمی پور با اشاره به تاثیر نمادها و عناصر شهری در نشاط شهری گفت: زیباسازی بصری یکی ازراهکارهای اساسی درآرامش بخشی و تلطیف فضاهی شهری است که درهمین خصوص طرح های متنوع رنگ آمیزی المان های شهری ،ساماندهی تابلوها و نورپردازی فضاهای شهری  با هدف تامین آرامش روحی وروانی شهروندان اجرا شد.

وی افزود:با توجه به اهمیت  تلطیف فضای زندگی شهری، مدیریت منطقه بهره گیری از  هنر  و رنگ  را برای دلپذیر‌شدن محیط زندگی اجتماعی  دردستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به رنگ آمیزی المان های شهری  در منطقه گفت:با توجه به نقش رنگ ها در شاد کردن شهر و ایجاد زیبایی بصری برای تلطیف روحیه شهروندان،رنگ آمیزی مبلمان شهری با بهره گیری از الگوی پالت رنگی انجام شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه  درادامه به نور پردازی در فضاهای شهری اشاره کرد وگفت: با توجه به اهمیت روشنایی در افزایش امنیت بوستان ها وفضاهای شهری ،طرح تامین روشتایی بوستان ها و فضاهای بی دفاع شهری در قالب پروژه های توسعه محلی اجرا شد.