به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، این جلسه دوجانبه در راستای افزایش سطح تعاملات فی مابین و همچنین معرفی پارک ملی هوافضا به عنوان "مکان کردشگری شاخص" در کشور تشکیل شد.

در ادامه این دیداری که با هدف اجرای برنامه های مشترک و استفاده از  ظرفیت های دانشگاه هوافضا منعقد شد، طرفین بر انجام تعهدات و همچنین رونق مبحث گردشگری در منطقه۲۱ باتوجه به ظرفیت های مطلوب آن تاکید کردند.