به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، مرتضی اصغری با اعلام این خبر گفت: این طرح  از 15 آذر در راستای بررسی درخواست های همکاران با موضوع منابع انسانی شامل وضعیت ارتقای گروه شغلی، احتساب سوابق، برقراری فوق العاده کارشناسی ارشد- خبره- عالی و وضعیت برقراری  حق جذب  آغاز شد و اول بهمن به اتمام رسید.

او با اشاره به اینکه « طرح پاک » توسط ممیز اداره کل منابع انسانی با همکاری اداره کارگزینی منطقه انجام شد افزود: برگزاری 5 جلسه حضوری با حضور ممیز اداره کل منابع انسانی، کارشناسان کارگزینی نواحی هفت گانه و معاونت های ستادی و  انجام تماس تلفنی با تک تک کارکنان نواحی و ستادی به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط ممیز اداره کل منابع انسانی و کارشناسان کارگزینی از جمله اقدامات در اجرای این طرح بود.

اصغری اضافه کرد: در این راستا درخواست 406 پرسنل رسمی و قراردادی جمع آوری و مراحل رسیدگی و کارشناسی آن انجام  شد که با بررسی کارشناس ممیز اداره کل منابع انسانی، درخواستهایی که امکان اجرا داشت طبق فرایند انجام شد.

معاون توسعه و منابع انسانی منطقه در ادامه گفت:  از زحمات و تلاش‌های همکارانم در اجرای طرح چه در اطلاع رسانی کامل این برنامه به حوزه ها و چه در دریافت درخواستها و همچنین پیگیری های دلسوزانه در رسیدگی تک تک درخواست پرسنل تشکر می کنم. 

او در پایان گفت: عملکرد سازمان در گرو پیشرفت عملکرد برتر پرسنل و ایجاد انگیزه سرلوحه تلاش مضاعف در انجام امور است .