به گزارش اکونا پرس،

به نقل  از روابط عمومی شهرداری منطقه 2، حسن صفات ، سرپرست شهرداری منطقه 2  در بازدید از نمایشگاه رویداد تهران 1400  که در برج میلاد در حال برگزاری است گفت: رویداد تهران 1400  برگرفته از ایده   تهران شهری برای همه و همچنین توسعه شهر با رویکرد توسعه اجتماعی و انسانی  برنامه ریزی و پیش بینی شده است که چشم انداز آن  ایجاد نشاط و احساس کارآمدی، بازآفرینی نقش مردم و مفهوم شهروندی در شهر تهران است.

وی با بیان اینکه رویداد تهران ۱۴۰۰ به دنبال شهری است که  همه شهروندان از خدمات شهری بهره مند شده و افزایش امید و همبستگی اجتماعی ارتقا یابد، گفت: بر اساس برنامه های پیش بینی شده دراین رویداد می توان  آن را حرکتی در مسیر ایجاد شهر انسان محور عنوان کرد. 

وی ازآمادگی  مدیریت شهری منطقه2  برای همکاری با رویداد تهران 1400 خبرداد و گفت: با انعقاد تفاهم نامه همکاری با دبیرخانه رویداد تهران 1400 ،شهرداری منطقه2 درنظر دارد تا پروژ های ا منطقه همسان با رویکردها و چشم اندازهای این رویداد اجرا شود.

براساس این گزارش حسن صفات، سرپرست شهرداری منطقه2 به همراه جمعی از معاونین و مدیران منطقه ازنمایشگاه  رویداد تهران 1400 که در راستای تبیین ویژگی های مدنظر این رویداد در برج میلاد در حال برگزاری است بازید و دیدگاه های خود را با دبیر این رویداد مطرح کردند