به گزارش اکونا پرس،

قطعا عروسکی که برای ترویج فرهنگ کاهش پسماند در طرح کاپ طراحی شده، سعی کرده است که از ابعاد و ظرفیت‌های مختلف استفاده کند تا گام موثری در راستای آموزش و فرهنگسازی کاهش پسماند بردارد و فکر می‌کنم قطعا موثر خواهد بود. 

نقش مردم در ترویج فرهنگ کاهش پسماند اساسی است، هرچند که مهمترین کاری که در این زمینه باید انجام شود برعهده رسانه‌ها است و باید یک فرهنگ‌سازی عمومی صورت بگیرد.

یکی از وظایف اصلی رسانه‌ها و به خصوص رسانه ملی نمایش عروسک کاپی است چرا که محیط زیست و ارتقا سطح محیط زندگی شهروندان از مشکلات جدی کلانشهرهاست.