به گزارش اکونا پرس،

مادرانی که وظیفه تربیت نسل آینده را برعهده دارند.نسلی که قرار است نقشی اساسی در راه رسیدن به آرمان های مقدس ایران عزیز را داشته باشد.

خبرنگار سرویس اجتماعی با حضور در یکی از مراسمهای تقدیر از بانوان شاغل، گزارشی تهیه کرده که باهم می بینیم.