به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۶، فرزاد هنرور با اشاره به اینکه ستاد برفروبی ناحیه با هدف تقسیم ماشین‌آلات برفروب و نمک‌پاش؛ هماهنگی لازم در راستای خدمات‌رسانی مطلوب در حین و پس از بارش برف را  با حضور کلیه عوامل اجرایی صورت داده است، اظهار کرد: پیش‌بینی‌ می شود در صورت بارش برف با شناسایی به عمل آمده از نقاط حساس و استقرار کلیه تجهیزات در این نقاط هیچ مشکلی در عبور و مرور شهروندان در سطح محدوده مشاهده نشود. 

هنرور از استقرار ماشین آلات برف روب و نمک پاش در سایت برف روبی این ناحیه خبر داد و عنوان کرد : هم اکنون ۶۰ نفر از عوامل اجرایی در سطح محدوده مستقر شده و ۵۵ مخزن ماسه و نمک بخصوص در سطوح شیبدار سطح ناحیه قرار دارد.

وی با اشاره به این موضوع که در طی بارندگی های ۴۸ ساعت گذشته و استقرار عوامل ثابت در سطح نقاط آبگیر محدوده ، هیچگونه آبگرفتگی مشاهده نشد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده این موضوع پیشنهادات خود را در این خصوص با مدیریت شهری ناحیه از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ درمیان بگذارند تا بصورت آنی به مضمون پیام های آنها رسیدگی شود.