به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3 تهران، مهدی هوشیار معاون خدمات شهری و محیط زیست در این باره گفت: این طرح در دو محله قلعه ارامنه و شهرک سئول به صورت پایلوت اجرا می شود و در حال حاضر در مرحله تشکیل کارگروه، آموزش و نیازسنجی قرار دارد.

او، کاهش و حذف زباله گردی و آسیب های اجتماعی، افزایش میزان تفکیک پسماند در مبدا، کنترل و نظارت مستمر بر نحوه مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند، واگذاری مدیریت ذخیره سازی موقت پسماند به تولید کننده آن، کاهش هزینه های تهیه، تامین و نگهداری مخازن مکانیزه و کاهش مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی و اجتماعی مربوط به ذخیره سازی موقت از اهداف این طرح است.

هوشیار اظهار کرد: بررسی، انتخاب و گردآوری اطلاعات مربوط با محدوده، اطلاع رسانی، آموزش و نظرسنجی اجرای طرح، تحویل مخازن ذخیره سازی موقت پسماند، استفاده از موارد تشویقی و قانونی برای اجرای طرح، عملیات اجرایی، نظارت و کنترل بر اجرا و تحلیل و ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش به دستگاه نظارت عالی، مراحل اجرای واگذاری مدیریت ذخیره سازی موقت پسماند به مبادی تولید و حذف مخازن مکانیزه شهری موجود است.