به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی سازمان بازرسی؛ در نشست شورای معاونین سازمان بازرسی که با حضور رییس سازمان، معاونان و بازرسان مناطق ۲۲گانه با محوریت حوزه شهرسازی برگزار شد، مسعود حمزه‌ای رئیس سازمان بازرسی در خصوص ارجاع مسائل و موضوعات جزئی و کلی مناطق به هیئت تخلفات تاکید کرد: اگر تخلفات جزئی در سطح مناطق بررسی و رفع شود فرصت رسیدگی بهتر و با سرعت بیشتر به تخلفات گسترده‌تر و جدی‌تر فراهم خواهد شد. 

حمزه‌ای با بیان اینکه تمامی اطلاعات حوزه شهرسازی در سامانه‌ی تعریف شده مربوط به این حوزه ثبت می‌شود، اظهار داشت: اطلاعات و داده‌هایی که از طریق این سامانه استخراج می‌شود، در هر زمانی قابل دسترس بوده و مدیران بازرسی مناطق می‌توانند از تحلیل داده‌ها برای مقایسه وضعیت مناطق در حوزه شهرسازی استفاده کنند. 

وی مقایسه عملکرد حوزه شهرسازی مناطق  را در سه محور تشریح کرد و افزود: در محور اول، مقایسه یک منطقه با سایر مناطق صورت می‌پذیرد که در این وضعیت با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه، نباید تفاوت معناداری میان مناطق وجود داشته باشد. محور دوم مقایسه یک منطقه با عملکرد خود در بازه زمانی مشابه و محور سوم نیز مقایسه با استانداردهای تدوین شده توسط حوزه شهرسازی می‌باشد. 

دسترسی بازرسان به مصوبات شورای معماری قبل از ابلاغ الزامی است

رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه دسترسی مدیران بازرسی به مصوبات شورای معماری قبل از ابلاغ برای اجرایی شدن الزامی است، تصریح کرد: بازرس باید خروجی مصوبات شورا را قبل از اینکه تبدیل به فرم‌های گواهی شده و ابلاغ شود در دسترس داشته باشد تا فرصت برای بررسی و انطباق با ضوابط و مقررات برای وی فراهم شده باشد. 

حمزه‌ای در پایان با تاکید بر رویه‌سازی ارائه چک لیست‌ها و گزارشات دوره‌ای توسط مدیران بازرسی گفت: یکی از دغدغه‌های مهم ما چارچوب‌مند کردن گزارشات بازرسی بود که خوشبختانه با تلاش همکارانم در حال پایش دوره‌ای این گزارشات به صورت منظم هستیم.

گفتنی است در این جلسه ضمن معرفی و آغاز به کار سه نفر از دستیاران مدیر در حوزه سازمان بازرسی، معاونان و مدیران حاضر در جلسه نیز نظرات و دیدگاه‌های خود حول موضوع جلسه را مطرح و پاسخ‌های لازم را دریافت کردند.