به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، سید محمدرضا موسوی با تأکید بر لزوم توجه به وضعیت معابر برای استفاده عابرین پیاده به عنوان رکن اصلی استفاده کنندگان از معابر شهری در رویکرد شهروندمدار گفت: یکی از مهم ترین وظایف در حوزه ترافیکی، ایجاد ایمنی هر چه بیشتر برای عابر پیاده در هنگام عبور از گذرگاه ها و جلوگیری از تصادف عابرین با وسایل نقلیه عبوری است.

او با بیان اینکه مبنای برنامه ریزی و عملکرد حوزه فنی و عمرانی شهرداری، شهروندمداری و اولویت قرار گرفتن ایمنی عابرین پیاده است، افزود: گشت های مستمر میدانی که لازمه نگهداشت شهر است، موارد نقص معابر اعم از پله، رمپ غیر استاندارد، شیب راه با شیب غیر فنی و موانع پاگیر  رفع شده است.

 معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 با اشاره به کاهش تعداد پیامهای شهروندان درباره مناسب سازی و ایمن سازی معابر بیان کرد: این معاونت به عنوان متولی تامین ایمنی تردد عابرین پیاده و رفع نواقص معابر در حال اجرای موارد اعلام شده است .

موسوی با بیان اینکه اولویت ما عابرین پیاده هستند، اظهارکرد:  نواحی نیز  به عنوان آخرین حلقه اتصال شهرداری به شهروندان وظیفه برداشت و رفع نقص مینیاتوری معابر را در دستور کار خود دارند .

او با بیان اینکه تسهیل و ارتقای ایمنی عابرین پیاده در معابر شهری نقش مؤثری در شکل گیری شهری پایدار و اجتماعی خلاق و پویا دارد، بیان داشت: همواره این شهرداری در حوزه عمرانی با شناسایی معابر پرتردد و نقاط حادثه‌ خیز بر ارجحیت و تأمین تسهیلات لازم برای عبور شهروندان تأکید دارد و اقدامات خود را در این راستا ساماندهی می کند.