به گزارش اکونا پرس،

محمدی شهردار منطقه ۱۵ با اعلام این خبر گفت: این مرکز با همکاری بنیاد برکت  و کمیته امداد امام خمینی به منظور محرومیت زدایی در محله اتابک افتتاح شده است.

وی ادامه داد: با ایجاد این دفتر محلی، هم افزایی و ارتباط نزدیک شهرداری منطقه و کمیته امداد، شورایاران و نیروی انتظامی و دیگر ارگانهای دولتی مرتبط بیشتر شده و کمک های اجتماعی و معیشتی از یک کانال به مردم داده می شود.