به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، "عادل خزایی" با اشاره به مفهوم و مولفه های شهر هوشمند، گفت: یکی از کلیدی ترین زیرساخت های شهرهای هوشمند، وجود بانک های اطلاعاتی بر اساس داده های صحیح و معنی دار است که امکان تصمیم گیری دقیق و سریع را برای مدیران شهری فراهم می سازد. از سویی دیگر  این بسترهای اطلاعاتی سبب می شود تا تحلیل های کارشناسی واقعی تر و با قابلیت تصمیم سازی موثرتر، صورت گیرد. 

معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار ادامه داد: بر این اساس طی همکاری صورت گرفته فی مابین اداره کل محیط زیست و مرکز آمار و‌ رصد شهری (رصدخانه شهری تهران)، این سامانه های اطلاعاتی بر روی پلتفرم های رصدخانه شهری تهران و درگاه اینترنتی شهرداری تهران به اجرا در خواهد آمد.

خزایی اظهار کرد: سامانه محیط زیست با هدف نمایش وضعیت محیط زیست بر اساس پارامترهای مختلف آب، خاک ، هوا ، صوت و‌ تنوع زیستی همچنین وضعیت زیرساخت های محیط زیستی در حوزه انرژی پاک، آب و ‌فاضلاب و سامانه های سنجش هوا و صوت در مناطق ۲۲گانه برگرفته از اطلس محیط زیست شهر تهران و بانک اطلاعاتی تنوع زیستی شهر تهران، به نمایش در می آید. 

به گفته معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، شاخص های عملکردی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در حوزه محیط زیست نیز به عنوان یکی از مهمترین بخش های این سامانه اطلاعاتی بزودی آغاز بکار خواهد کرد. 

وی با اشاره به مسئولیت اداره کل محیط زیست مبنی بر نظارت بر روند دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری، خاطرنشان ساخت: سامانه توسعه پایدار بر اساس محورهای ۱۹ گانه توسعه پایدار شهری در حال طراحی است، که وضعیت توسعه پایدار شهری را بر اساس ترند افزایش و کاهش پایداری در محورهای مختلف شهر تهران نمایش خواهد داد.