به گزارش اکونا پرس،

شهردار منطقه خاطر نشان کرد امیدواریم تا پایان سال بتوانیم آنها را تحویل شهروندان بدهیم.