به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، در "طرح21روز محله آرایی و خانه تکانی در منطقه21" با بکارگیری  توان حداکثری امکانات در محله ها، علاوه بر ایجاد تغییرات محسوس و موثر در موضوع نگهداشت شهر، رضایتمندی حداکثری شهروندان فراهم می آید.

بنا بر این گزارش، "برنامه محله آرایی و خانه تکانی در منطقه21" به نحوی صورت می پذیرد که طبق جدول زمانبندی و در طول 21روز تا 25 اسفند ماه99 در سطح محله های 13گانه اقدامات موثری در راستای هرچه زیباتر شده محله و ارتقای سطح زندگی شهروندان انجام می گیرد.