به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۱۴در  آیین افتتاحیه این مرکز،اکبر رجبی مدیر عامل جمعیت طلوع بی نشان ها، به شرح فعالیت این جمعیت در حوزه ی آسیب های اجتماعی و کار آفرینی و توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی پرداخت و افزود: این مجموعه در سه حوزه ی جذب، درمان و اسکان، کار آفرینی و توانمندسازی فعالیت می کند. 

به گفته وی قرار است با کمک خیرین جمعیت طلوع بی نشان ها، دراسفندماه نیز ۱۰۰ هزار سبد کالا در  اختیار نیازمندان و آسیب دیدگان شهر تهران قرار گیرد.

در پایان مراسم  مصطفی پور شهردار منطقه ۱۴ضمن نیز با تقدیر از فعالیت جمعیت طلوع بی نشان که با هدف حمایت از زنان، کودکان و مردان آسیب دیده اجتماعی فعالیت دارند، آمادگی مدیریت شهری منطقه۱۴ را برای هرگونه همکاری در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی اعلام کرد.

گفتنی است: در سال ۱۳۸۴، تعدادی از مهرورزان، با ایمان به بهبودی وبا نیت حمایت و جلب اعتماد آسیب دیدگان اجتماعی و  افراد بی خانمان و در نهایت، کمک به فرآیند بهبودی، آیینی را پایه گذاری کردند با نام «آیین مهرورزی»در حال حاضر جمعیت طلوع بی نشان ها به عنوان تنها حامی تخصصی در زمینه معضل کارتن خواب و آسیب های اجتماعی، می کوشد تا با حفظ و اشاعه «آیین مهرورزی »، کمک کند تا افراد بیشتری با مشارکت در این فرآیند وارد چرخه درمان و بهبودی شوند.

این فعالیت ها با افتتاح این مرکز در منطقه۱۴نیز ادامه خواهد داشت.