به نقل از روابط‌عمومی سازمان بازرسی؛ بهاره آروین عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با حضور در برنامه پایش هدف از ایجاد شفافیت در مدیریت شهری را جلب اعتماد شهروندان و مشارکت آنان دانست و افزود: در این راستا زیرساخت‌های فنی و امنیتی دو سامانه نظارتی ۱۳۷ و ۱۸۸۸ که به ترتیب به گزارش مشکلات شهری و طرح تخلفات و شکایات اختصاص دارد ارتقاء یافته و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم پس از تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه، از پتانسیل و ظرفیت‌های مردمی به عنوان چشم ناظر مدیریت شهری و گزارشگری امن بهره ببریم. 

بهاره آروین در ادامه با اشاره به تحول رخ داده در سازمان بازرسی در این دوره مدیریت شهری در راستای شفافیت گفت: معمولا اصل محرمانگی برای سازمان‌های نظارتی از اهمیت بالایی برخوردار است. اما تحولی که در سازمان بازرسی به عنوان دستگاه نظارتی در این دوره مدیریت شهری رخ داده این است که شهرداری تهران در حال حاضر شکایات شهروندان از خود را شفاف کرده و محتوای تمامی شکایات شهروندان در سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ در سامانه شفاف قرار دارد به گونه‌ای که برای مثال شهروندان می‌توانند به راحتی حوزه‌ی پر شکایت در شهرداری را مشاهده کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان سخنان خود شفافیت را  یکی از ضرورت‌های مهم برای ســازمان‌هایی مانند شهرداری تهران دانست و افزود: بر مبنای تجربیات جهانی، راه حل اصلی کاهش فســاد نه در افزایش نظارت متمرکز بلکه در فعال کردن نظارت همگانی و مشارکت شهروندان است.