به گزارش اکونا پرس،

سعید خال مدیر عامل بهشت زهرا (س) : از دکتر نمکی و همکارانشان سپاسگزارم .