به گزارش اکونا پرس،

شهردار منطقه در این مراسم با اشاره به اینکه توجه به فضای سبز برای نسل آینده بسیار مهم است، گفت: در روایات و احادیث دینی نیز این مهم به همه سفارش شده تا در کنار کارهای خوب به کاشت و پرورش درخت بپردازیم.

وی با اظهار خوشحالی از اینکه در این مرکز و با همکاری کودکان و آینده سازان این درختان کاشته می شود، افزود: برای کاشت و نگهداشت شهری همه به مدیریت شهری کمک کنید تا شهری آبادو سرسبز داشته باشیم.

در پایان این مراسم کودکان به همراه شهردار منطقه چند درخت کاشتند.