به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه21، مراسم درختکاری امسال با غرس نهال های شناسنامه دار و با هدف مشارکت دادن کودکان کار و خیابان در فعالیت های اجتماعی، افزایش سطح روحیه نشاط و شادابی، ترویج فرهنگ درختکاری و تمرین فعالیت های گروهی در بین آنان همراه بود.

شهردار منطقه21 در این مراسم گفت: یکی از مهمترین عوامل برای حفظ بستر خاک؛ توجه ویژه به موضوع درختکاری و منابع طبیعی است؛ از جمله اقدامات شاخصی که در دوره کنونی مدیریت شهری و با تدبیر و درایت شهردار تهران صورت گرفت، می توان به در اختیار گرفتن "حفاظت بخشی از جنگل ها و مراتع پیرامون شهر تهران" اشاره کرد که باعث می شود رسیدگی ها با کیفیت بهتری انجام پذیرد.

رجب زاده افزود: میهمانان ویژه مراسم امروز، کودکان کار هستند، گرچه آنگونه که باید و شاید دوران کودکی شان را مانند سایر هم سن و سالهایشان سپری نمی کنند اما "شعار تهران؛ شهری برای همه" بر این مهم متمرکز است که تمامی شهروندان فارغ از هر نوع جایگاه اجتماعی؛ حق زندگی در شهر و بهره مندی از مواهب شهرنشینی به طور یکسان را دارند.

وی ادامه داد: اتفاقات خوبی با تلاش مراکز پرتو در سطح شهر تهران برای کوکان کار و خیابان رقم می خورد؛ پدیده کار کودکان ناشی از شرایط اقتصادی و بیکاری است و تنها راه برون رفت از این بحران "تقویت بنیه خانواده ها با کارآفرینی، توانمندسازی و ارائه آموزش های لازم در این حوزه ها" به آنان می باشد.

شهردار منطقه21 یادآور شد: باتوجه به حضور صنایع و کارخانجات در منطقه21 زمینه و موقعیت مناسبی برای توان افزایی، آموزش به کودکان و خانواده هایشان و همچنین مصرف کالاهای تولید شده دیده می شود.

مالک حسینی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی در ادامه این مراسم گفت: اگر تنها به یک روز درختکاری اکتفا کنیم و سایر ایام سال اقدامی در این زمینه صورت نپذیرد، نمی توان انتظار بروز اتفاقات بزرگ و افزایش سرانه فضای سبز را داشت. هدف از در کنار کودکان بودن در مراسم امروز علاوه بر یادگیری اهمیت درختکاری، انس گرفتن آنان با طبیعت و توجه به ضرورت انجام این مهم باتوجه به بحران های زیست محیطی حاکم بر جهان است.

وی ادامه داد: شعار "هر ایرانی؛ یک درخت" در صورت تحقق و اینکه خودمان را ملزم بدانیم تا برای حفظ درخت و منابع طبیعی سالی یک درخت بکاریم، به طور مثال طی یک دهه چه مقدار به ترمیم جنگل ها و ارتقای سرانه ها کمک می شد.