به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه2، یوسف مزارعی، در مراسم کاشت نمادین نهال و انتقال تجارب بین دو نسل که درسرای تجربه برگزار شد گفت: با توجه به پیش‌بینی تغییرات در هرم جمعیتی  و روند رو به رشد جمعیت سالمند، شهرها باید ساختارها و خدمات خود را با نیازهای افراد مسن تر تطابق دهند واین زیرساخت ها باید حضور سالمندان را تسهیل کند تا به صورت فعال در جامعه مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به سیاست های مدیریت شهری در ایجاد  شهر دوستدار سالمند گفت: سرای تجربه گامی در مسیر تحقق شهر دوستدار سالمند است که  فرصتی را برای انتقال تجارب و گفتگوی بین نسلی و همچنین هم افزایی محلی و ارتقای مشارکت اجتماعی  سالمندان  را فراهم می کند 

مزارعی افزود:  در حال حاضر با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا، فعالیت و برنامه های سرای محلات و همچنین سرای تجربه را با محدودیت مواجه کرده است و امید می رود دراسنده با سپری شدن این دوران بتوانیم در ظرفیتی ایجاد شده درسرای تجربه، شاهد مشارکت اجتماعی و همچنین بهره مندی از تجارب  افراد سالمند باشیم.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه  در ادامه به طرح مناسب سازی سرای محلات و بوستان ها برای تردد افراد توان یاب و سالمندان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سرای محلات بهرود و دریان نو در حال مناسب سازی هستند که خوشبختانه از پیشر فت فیزیکی مناسبی برخوردارهستند.

زینب نصیری،مدیرکل سلامت شهرداری تهران در این مراسم اقدامات منطقه2 در ایجاد سرای تجربه  و مناسب سازی سرای محلات را مثبت ارزیابی کرد و گفت:  سرای تجربه بر اساس اهداف سازمان جهانی بهداشت در ایجاد  شهر دوستدار سالمند و نیاز سالمندان شهر تهران، اهدافی همچون پیش‌بینی و پاسخگویی به نیازها، اولویت‌ها، پذیرش و ارتقای مشارکت سالمندان مد نظر برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفته است.

براساس این گزارش  به مناسبت هفته منابع طبیعی، مراسم نمادین کاشت نهال توسط دونسل در سرای تجربه منطقه2 برگزار شد.