به گزارش اکونا پرس،

در این برنامه ابتدا دبیران شورایاری در خصوص مسائل منطقه ای و محله ای صحبت کردند و سپس محمدی شهردار منطقه به درخواست های آنان پاسخ گفت.

دکتر حبیب زاده از رابط شورایاری منطقه خواست تا موارد مطرح شده صورتجلسه شود تا پیگیری های لازم صورت بگیرد.

در پایان جلسه رییس کمیته عمران، شهردار منطقه و رابط دبیران شورایاری از مزرعه خانواده، باغچه حواس و محله کیانشهر بازدید کردند.