او می‌گوید حداقل ۳۰ کانون بزرگ تولید بوی نامطبوع در تهران وجود دارد.