به گزارش اکونا پرس،

در گام نخست، صاحبان صفحاتی که در این حوزه به تولید محتوا می‌پردازند، لطفاً تا تاریخ ۲۹ اسفندماه با اختصاص یک پست در زمینه محیط زیست شهری  و تگ کردن صفحه تهران رسانه، آمادگی خویش را برای شرکت در مسابقه اعلام کنند. 

در گام دوم؛ از بین واجدین شرایط ۱۰ صفحه توسط داوران "تهران رسانه" انتخاب و در معرض رای مردمی قرار می‌گیرند تا در نهایت ۳ صفحه که واجد بیشترین رای مردمی شوند در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ همزمان با روز طبیعت معرفی خواهند شد.

گفتنی آنکه؛ به نفر اول یک‌دستگاه دوچرخه، نفر دوم کلاه و دستکش و کفش مخصوص دوچرخه‌سواری و نفر سوم یک دست تن‌پوش ورزشی هدیه داده خواهد شد. 

"تهران‌رسانه" را از خودتان بدانید و ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی TehranRasaneh@ دنبال کنید.