به گزارش اکونا پرس،

لیلا مینایی معاون  توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه شش گفت:بر اساس ارزیابی صورت گرفته و اعلام نتایج از سوی تیم ارزیابی و بررسی آن در شورای داوری انجمن آموزش و  توسعه منابع  انسانی ،شهرداری منطقه شش تهران حائز دریافت تقدیر نامه سه ستاره شد.

مینایی ادامه داد:  ممیزی تعالی آموزش منطقه  در ۲۶ بهمن ماه سال جاری  بر اساس ۹ معیار و ۲۷ زیرمعیار با استفاده از منطق امتیاز دهی رادار توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران به شهرداری منطقه شش صورت پذیرفت

گفتنی است  شهرداری منطقه شش تهران برای اولین بار  موفق به  اخذ نشان  تقدیر نامه سه ستاره در جایزه ملی تعالی آموزش و  توسعه منابع انسانی ایران  شد