به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۶؛ با حضور یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری ، پورنصر شهردار منطقه ، معاون و مدیران حوزه امور شهری ، شهرداران نواحی نشست تخصصی حوزه نگهداشت برگزار گردید 

در این بازدید نوروزی ، یزدانی اظهار داشت : در بسیاری از حوزه های تخصصی ، منطقه ۱۶  پایلوت اقدامات شهر تهران است که این نشان از تجربه و توانمندی قابل تحسین و تقدیر مدیریتی این منطقه است.

 طرح کاپ ، اجرای مخازن دوقلو تفکیک پسماند ، هوشمند سازی سیستم های خدماتی و نگهداشت ، استفاده بهینه از انرژی خورشیدی و ... از موارد قابل تقدیر در منطقه ۱۶ است .

 یزدانی در ادامه تاکید کرد ، در جهت رفع موانع روند ارایه خدمات و پشتیبانی فرا منطقه ای از هر اقدامی فروگذار نیستیم و برای بهبود روند جاری منطقه آمادگی هرگونه همکاری را داریم.

در پایان پورنصر شهردار منطقه از معاون خدمات شهری شهرداری تهران به جهت حمایت و پشتیبانی در جهت بهبود خدمات به شهروندان منطقه ۱۶ تقدیر کرد و از اقدامات شاخص و ویژه در سال 1400 مواردی را بیان نمود.