به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه2 ،علی اکبر کریمی پور با اشاره به نقش  شهروندان در حفاظت از محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار شهری گفت:  بدین منظور اجرای طرح محله سبز با همکاری کانون های محیط زیست در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: محله سبز ،محله‌ای با مدل توسعه پایدار شهری و کمترین اثرات زیانبار محیط‌زیستی است که تلاش می شود 

این طرح با مشارکت  کانون های محیط زیست ،شهروندان و ساکنین محلات اجرا شود.

کریمی پور با اشاره به اینکه   طرح محله سبز براساس شاخص های پیش بینی شده در سرای محلات طرشت و مرزداران اجرایی می شود،افزود:  در این  طرح د با همکاری کانونهای محیط زیست مباحثی همچون ، مدیریت پسماند، حمل و نقل، مدیریت آب و فاضلاب، فضای سبز، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت آلودگی ها، نظام مدیریت محیط زیست، توسعه فرهنگ و آگاهی‌های محیط زیستی شهروندان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه2 گفت:ارتقاء کیفیت شاخص‌های محیط زیستی، سلامت ساکنین و افزایش سرزندگی و رفاه آنها، بهبود کیفیت محیط زندگی و فضاهای عمومی، ارتقاء عدالت اجتماعی و تلاش در توزیع عادلانه منابع و سرمایه ها در سطح جامعه، کاهش تولید پسماند از طریق مدیریت مصرف،  مدیریت مصرف آب و ... از جمله اهداف ایجاد محله سبز است.