به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، به گفته ی مهدی هوشیار معاون خدمات شهری و محیط زیست، اصلی ترین مطالبه شهروندان از نحوه عملکرد شهرداری در بحث نگهداشت مناسب شهر و رفع کمبودها و نابسامانی های شهری است بر همین اساس اجرای طرح فوریتی نگهداشت شهر با رویکرد کاهش پیام های مردمی در سامانه های 137 و نظارت همگانی 1888 در اولویت اجرایی همه اداره های این معاونت و نواحی ششگانه شهرداری این منطقه  قرار گرفته است.

او بیان کرد: با توجه به دستورالعمل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و تاکید بر نگهداشت شهر، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته به جهت نگهداری سطح محدوده، تمامی اداره های خدمات شهری بسیج می شوند که چهارشنبه ها هر ناحیه اقدام به ساماندهی یک محله و پنج شنبه در محورهای اصلی خدمات رسانی انجام می شود.

هوشیار ابراز کرد: طرح ساماندهی محورهای اصلی، این هفته در محور خیابان ولیعصر(عج) از پل شهید همت تا پل پارک وی با حضور 20 نفر از نیروهای خدمات شهری و فضای سبز هر ناحیه این منطقه اجرا شد.

معاون شهردار منطقه 3 ابراز کرد: : خدمات نگهداشت شهر در همه حوزه های فضای سبز، زیباسازی، خدمات شهری ، بازیافت، سد معبر و... شامل شستشو، لایروبی، طعمه گذاری حذف زوائد فیزیکی و جلوه های نامطلوب و...است.