به گزارش اکونا پرس،

این لایحه ۲۲ ماده و تعدادی تبصره داشت و درنهایت برای آنکه بتوانیم بررسی این لایحه را به اتمام برسانیم، زمان شورا نیم ساعت تمدید شد. خوشبختانه، در نهایت طرح جامع پسماند در شورای شهر تصویب شد.

من از صدا و سیما خواهش می‌کنم که نسبت به طرح این موضوع برای مردم کوشا باشد و مصاحبه‌هایی را با مشاور، اعضای شورا و کارشناسان شهرداری در این خصوص داشته باشند. حتی می توان با همکاری روابط عمومی شورا، شهرداری و صدا و سیما برنامه ای در این خصوص ساخت تا مردم در جریان محتویات این طرح قرار بگیرند. 

زمانی که مردم طرح را درک کنند، همکاری بیشتری هم خواهند کرد. از شهرداری می خواهم که در ماه های باقی مانده از عمر مدیریت شهری اجرای این مصوبه را آغاز کند. 

در موضوع پسماند باید به سمت کاهش تولید زباله، تفکیک زباله از مبدا، کاهش انتقال زباله به خارج از مرزهای شهر تهران، کاهش شیرابه، تبدیل زباله به کمپوست و انرژی و کاهش پدیده زباله‌گردی حرکت کنیم.