به گزارش اکونا پرس،

موضوع این مزایده  واگذاری حق بهره‌برداری از ۴۵ محل واقع در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برای نصب کیوسک پیشخوان بانکی به همراه تجهیزات و تابلو بانک و ارائه خدمات بانکی است و متقاضیانی که دارای مجوز تاسیس و فعالیت مجاز و تحت نظارت از سوی بانک مرکزی باشند، مجاز به شرکت در این مزایده خواهند بود. 

حقوق واگذاری و بهره برداری از این اماگن برای مدت۳۶  ماه شمسی پس از قرارداد معتبر است . متقاضیان  شرکت در این مزایده عمومی می‌توانند برای مشاهده توضیحات درج شده در آگهی و اسناد مزایده به  سایت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر به نشانی :samandehi.tehran.ir مراجعه کنند.