به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، دریافت کمک‌های مومنانه مردمی و اهداء آن به افراد بی بضاعت برای ماه میهمانی خدا از 27 رجب آغاز شده و تا عید سعید فطر در سطح 13 منطقه پایتخت در قالب سامانه «سنا» ادامه دارد.

دکتر سعید صادقی ، مشاور شهردار تهران و رییس ستاد خادم منتظر  گفت : بنا به رویکرد مدیریت ارشد شهری، شهرداری تهران به عنوان تسهیل گر در اهدای کمک های مومنانه ی خیرین و داوطلبان به افراد بی بضاعت ایفای نقش خواهد کرد.

در این راستا، طی احکامی جداگانه دکتر احمد تواهن شهردار منطقه 3 به عنوان رییس، سید مرتضی روحانی نائب رییس، مصطفی عباسی دبیر، مهدی هوشیار، کاظم کمالی نسب و مهدی یوسفی به عنوان اعضاء این ستاد منصوب شدند.