به گزارش اکونا پرس،

در این بازدید شهردار منطقه با تسریع در تکمیل این پروژه از معاون فنی و عمرانی خواست تا پایان اردیبهشت این سوله ورزشی در اختیار اهالی قرار گیرد.

در حاضر این پروژه ورزشی پیشرفت فیزیکی 87 درصدی رسیده و سوله ورزشی آن تکمیل و آماده تجهیز شده است. بخش اداری و سالن ورزش های انفرادی نیز در حال تکمیل می باشد.