به گزارش اکونا پرس،

شهردار منطقه در باره این زمین گفت: مراحل ساخت این زمین ورزشی در مجموعه ورزشی بعثت ناحیه یک با مشارکت هیات کبدی استان تهران به اتمام رسیده و در اختیار ورزشکاران قرار گرفته است.

 وی ادامه داد: منطقه 15 از ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه ورزشی برخوردار است و تعداد زیادی از ورزشکاران، مربیان و داوران بین المللی ورزشی کبدی ساکن منطقه 15 هستند. این منطقه مهد کبدی استان تهران است که با هم افزایی بیشتر با هیات ورزشی می توانیم خدمات بهتری به آنها ارائه کنیم.

براساس این گزارش، زمین کبدی این مجموعه آماده برگزاری تمرین و مسابقات پس از پشت سرگذاستن بحران کروناست.