به گزارش اکونا پرس،

شهرداران مناطق تهران بر اساس رویه همیشگی در روزهای دوشنبه هر هفته به سوالات و درخواست‌های مردم به صورت مستقیم پاسخ می‌دهند. در دوران شیوع کرونا به منظور پیشگیری از شیوع کرونا، این ارتباط مردمی بین شهرداران و شهروندان از حالت رو در رو به شکل مجازی درآمد.

غیرحضوری و مجازی شدن برنامه پاسخگویی مستقیم شهردار به مردم، هر چند مزایایی در شرایط کرونایی ایجاد کرده است اما مانع طرح سوالات و موضوعات مدنظر شهروندانی شده که به هر ترتیب دسترسی به ابزار دیجیتال و برقراری تماس آنلاین برایشان ممکن نیست. 

از طرف دیگر برخی دیگر از شهروندان هم که ارتباط چهره به چهره را برای طرح مطالبات‌شان بر ارتباط مجازی ترجیح می‌دهند، به جای اینکه در برنامه دوشنبه‌های پاسخگویی به صورت مجازی حضور پیدا کنند، در روزهای دیگر به صورت حضوری به شهرداری مراجعه می‌کنند و همین موجب افزایش ترددها در ساختمان‌های شهرداری برای دیدار حضوری با مدیران شده است. 

تورج فرهادی، شهردار منطقه ۶ تهران هم معتقد است: هر چند که ارتباطات مجازی به عنوان چاره دوره کرونا در دستور کار قرار گرفته اما این موضوع که ضریب اقناع شهروندان در یک گفت‌وگوی حضوری بیش از یک ارتباط مجازی است، امری انکارناپذیر است. بنابراین در دوره اضطرار و شیوع کرونا هم باید به مدلی برسیم که هم آسیب‌های ارتباطات مجازی بر ما چیره نشود و هم مزایای گفت‌و‌گوهای میان‌فردی چهره به چهره را از دست ندهیم‌.

با این مبنا، شهردار قلب فرهنگی پایتخت امروز دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به همراه جمعی از مدیران و معاونان خود در زیر یک آلاچیق در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری و دور میدان اسدآبادی حضور پیدا کرد تا با رعایت فاصله اجتماعی و در فضای باز به دیدار شهروندان و بررسی خواسته‌ها و رسیدگی به پیشنهادها و اعتراضات‌شان بپردازد. 

واقعیت این است که در مطالعات شهری و از منظر برنامه‌ریزی و طراحی شهری، "میدان" از جهات مختلفی مورد توجه است که ماهیت عرصه بودن میدان و اینکه میدان محل تجمع انسان‌ها، نیروها و رویدادهایی است که در این عرصه‌اند، بیش از هر وجه دیگری مورد توجه است. آن چه در دانش طراحی شهری به عنوان یک ارزش برای میدان مطرح است، نقش اجتماعی و تعاملی است که میدان در زندگی جمعی شهروندان ایفا می‌کند.

دیدار و گفت‌وگوی شهردار قلب فرهنگی پایتخت با مردم در دور یکی از میدان‌های قدیمی پایتخت (میدان اسدآبادی) نیز نوعی انطباق روشی با دایره اندیشه‌ای معماران و شهرسازان از مفهوم میدان دارد؛ چه این‌که بررسی تاریخی نقش میدان در جوامع شهرنشین نشان می‌دهد که میدان محل برگزاری مهمترین و مردمی‌ترین رویدادهای جمعی با هدف بهبود زندگی جمعی بوده است.

به هر صورت، دیدار شهردار منطقه ۶ تهران پس از حدود یکسال ارتباط مجازی با شهروندان، امروز به دیدار حضوری دور میدان و با رعایت فاصله اجتماعی تبدیل شد؛ دیداری که از منظر آماری و به گفته مسئولان حوزه ارتباطات شهرداری، بیش از ۳ برابر هفته‌های قبل در پاسخگویی به شهروندان موثر بوده است.