به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، استقرار میز خدمت، در راستای تکریم بهینه ارباب رجوع، از بروز هرگونه وقفه در خدمت رسانی و تردد غیر ضروری  شهروندان پیشگیری می کند.  در عین حال سلامتی کارکنان واحدهای خدمات رسان در شهرداری حفظ می شود.

 میز خدمت در آستانه ورودی دو ساختمان اصلی و  شهرداری های ٦ گانه نواحی جانمایی شده است و با ارائه خدمات تلفنی و اینترنتی موجب  تسریع پاسخگویی ایمن می شود. چنانچه به هر دلیلی کار ارباب رجوع با بهره گیری  از امکانات موجود امکان پذیر نبود، نمایندگان معاونتهای  اجرائی مستقر در جایگاه خدمت در طول ساعات  اداری آماده کمک رسانی و رفع مشکل مراجعین محترم خواهند بود.

شهردار منطقه ٣ در این رابطه افزود، تسهیل در ارائه خدمات اداری و ایمن کردن مراودات  از اهم وظایف نهاد ها و سازمانها  در شرایط کنونی  است که البته  با عصر تکنولوژی و ارتباطات به آسانی قابل اجراست و بی تردید منجر به ارتقاء خدمات و رضایت مندی مراجعین  خواهد شد