به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری شرکت یادمان سازه، اولین جلسه کمیته شفافیت مالی شرکت یادمان سازه در سال جدید که ششمین جلسه از سلسله جلسات این کمیته بود با حضور مهندس"جواد قربانی اصیل"  مدیرعامل، " محمدرضا صدراعظم نوری" معاون مالی و اداری و همچنین نماینده معاونت فنی و اجرایی به عنوان مدعوین جلسه و "حامد منیعی" ذیحساب، "محمد قهرمانی" مدیر حراست و مهندس "مهدی منصوری خجسته" مدیر بازرسی شرکت به عنوان اعضای اصلی برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر بررسی نتایج مصوبات جلسات گذشته بر اجرای کلیه بندهای دستورالعمل بستن حساب های شرکت تاکید شد و مصوباتی به منظور شفافیت مالی در حوزه مراحل انعقاد قراردادها، گزارش مغایرت گیری حساب های بانکی و بررسی مشکلات و موانع در درآمد زایی شرکت به تصویب اعضا رسید.

گفتنی است در پایان این جلسه طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت یادمان سازه "امید مصطفی پور" به سمت مدیر دفتر فنی شرکت منصوب شد.