به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، حجت نظری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه گفت: اتفاقی که جامعه مدنی سالها انتظارش را می کشید امروز آغاز شده تا سازمان های اجتماع محور بتوانند راحت تر، شناسنامه دارتر و نظام مند تر از گذشته در سطح شهر تهران فعالیت کنند، اتفاقی که به نفع تهران و محلات است و در تحکیم هویت محله ای تهران تأثیرگذار خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که فعالیت سازمان های اجتماع محور بیش از NGO ها می تواند به شهر تهران کمک کند، گفت: این روزها به واسطه مشکلات مختلف اقتصادی، معیشتی، مهاجرت های درون شهری، دور شدن خانواده ها از هم و ... شناخت و ارتباط شهروندان ساکن در یک محله کمرنگ تر از گذشته شده است که مطمئناً فعالیت سازمان های اجتماع محور می تواند به بازگشت روح به محلات کمک شایانی نماید.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز در این جلسه عنوان کرد: در شهر تهران با حدود 4500 هکتار بافت فرسوده سکونت گاهی و به همین میزان بافت ناکارآمد غیرسکونت گاهی که به عنوان عرصه های رها شده شناسایی می شوند و نزدیک به 100 کیلومتر مربع از مساحت شهر را به عنوان بافت فرسوده ناکارآمد شهری شکل می دهند، طبیعتاً موضوع نوسازی شهری یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار مدیریت شهری است.

علی اکبری با اشاره به این که مجموعه متنوعی از اقدامات در یک دهه گذشته برای نوسازی بافت های فرسوده شکل گرفته و حدود 50 % از مسکن واقع در بافت های فرسوده با نقش آفرینی شهرداری تهران و حمایت های دولت نوسازی شده است، متذکر شد: اقدامات ارزشمندی تا به امروز صورت گرفته و سبب شده تا تهران در جایگاه متفاوت تری نسبت به سایر کلانشهرها قرار گیرد، اما واقعیت این است که با وجود اینکه این اقدامات لازمه نوسازی بودند اما کفایت نمی کردند.

وی توضیح داد: بخشی از این عدم کفایت به ماهیت نوسازی برمی گردد که مفهوم کلیت باور، جامع، چند وجهی و چندبعدی دارد و در نقطه اشتراک دستور کار نهادهای مختلف قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: وقتی به ادبیات جهانی، اسناد سیاست گذاری که توسط نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل منتشر شده و تجارت جهانی و سیاست های ملی برمی گردیم، می بینیم که یکی از مهمترین اجزای زنجیره نوسازی، موضوع نهاد سازی است. یعنی همه اقداماتی که توسط و با مدیریت بخش عمومی برای تسریع در فرآیند نوسازی شهری صورت می گیرد، اگر منجر به نهادینه سازی و تبدیل به یک جریان پایدار نشود بعد از مدتی اثر و کارکرد خود را از دست می دهد.

علی اکبری با تأکید بر این که ایجاد و تقویت نهادهای محلی، یکی از ارکان مهم نوسازی شهری به شمار می رود، ابراز خرسندی کرد که با امضای تفاهم نامه شرایط لازم برای برداشتن گام نهایی نوسازی که همان پایدارسازی و نهادینه سازی جریان نوسازی در محلات است، برداشته شود. 

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران عنوان کرد: تلاش می کنیم به این روند سرعت بخشیم تا شاهد شکل گیری نهاد جدیدی به نام سازمان های اجتماع محور در محلات ناکارآمد شهری باشیم که تا به اندازه ای قدرتمند شوند که بتوانند جریان نوسازی را هدایت و راهبری کنند.

ابوطالب فرنیاپور، بخشدار مرکزی تهران نیز در این جلسه با بیان این که سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی، بازوان خوبی برای پیشبرد مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر شهر و کشوری هستند، یادآور شد: هرچند در کشور ما زمان زیادی از فعالیت رسمی سازمان های مرد نهاد سپری نشده است و نوپا هستند اما در عین حال سابقه این تشکل ها از دیرباز بین مردم وجود داشته که نمونه بارزآن عزم و اراده قوی مردم برای حفظ کشور از گزند تجاوز متجاوزین در دوران 8 سال دفاع مقدس و در پی آن نقش آفرینی داوطلبانه بسیج مردمی در سراسر کشور برای بهبود وضعیت اجتماعی و سازندگی بود.

بخشدار مرکزی تهران خاطرنشان کرد: وظیفه دولت، وظیفه حمایتی از تشکل های مردم نهاد است تا هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ حقوقی بتوانند فعالیت داشته باشند و حامی بزرگ تر آنها هم شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران هستند که پشتوانه ای قوی برای فعالیت این تشکل ها محسوب می شوند.