به گزارش اکونا پرس،

این پروژه از پروژه های توسعه محله ای در اتابک است که به منظور ایمن سازی با نصب چراغ راهنما و جدول کشی انجام شده و تا آخر هفته به بهره برداری می رسد.