به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی به اتفاق مدیران ارشد معاونت فنی و عمرانی از ساعت 30و8 تا 11صبح روز سه شنبه بیست ویکم اردیبهشت ماه سال جاری از طریق مرکز نظارت همگانی 1888 و به صورت ویدئو کنفرانس پای صحبت شهروندان تهرانی خواهند نشست تا پاسخگوی پیشنهادات، انتقادات و درخواست های عمرانی آنان باشند.