به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 2، حسن صفات، شهردار منطقه در این مراسم ضمن تبریک هفته روابط عمومی و ارتباطات گفت: روابط عمومی واسطه اثرگذار میان مدیریت شهری، پرسنل سازمان و عموم شهروندان است و با عملکرد مناسب می‌تواند مردم را به حقوق شهروندی خود آگاه و زمینه را برای حل مسائل و مطالبات آنان فراهم کند.

وی با بیان اینکه امروزه در سطح جهانی مدیریت استراتژیک مطرح است گفت: رویکرد سیاستگزاری در برنامه‌ها و فعالیتها ضروریست و روابط عمومی در شهرداری که یک سازمان خدمات رسان است می‌بایست ضمن شناسائی نیاز مخاطبان توانمندی لازم برای انتقال برنامه‌های سازمان به شهروندان و ارتقاء مطالبه‌گری آنها را داشته باشد.

 وی با بیان اینکه نقش روابط عمومی‌ها با روشنگری و آگاهی بخشی به شهروندان و همچنین تحلیل مطالبات افکار عمومی در تحقق اهداف سازمان موثر است، گفت: استفاده از نوآوری‌ها و ابتکارات نقش به سزائی در موفقیت روابط عمومی دارد.

صفات افزود: روابط عمومی می‌تواند به عنوان یک بخش نظارتی بر فعالیت‌ها و اقدامات سازمان نظارت داشته باشد این وظیفه به واسطه ارتباط درون و برون سازمانی، به عنوان دیده‌بان با نظارت بر عملکرد و برنامه‌ها، در برنامه‌ریزی‌ها نقش آفرین باشد.

شهردار منطقه ضمن تقدیر از زحمات روابط عمومی منطقه در حوزه اطلاع‌رسانی و تبلیغات اظهار داشت: امید است روابط عمومی با انرژی و آرامش بیشتر و در قالب یک تلاش برنامه‌ریزی شده و هوشمندانه بتواند سازمان و مخاطبان را به یک نقطه تعاملی‌، تفاهمی و مشارکتی نزدیک سازد و رسالت خود را در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری ایفا نماید.