به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، مجتبی شکری ، شهردار منطقه گفت : با توجه به اجرای  پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی با شعار هم سایه هم در شهر تهران ، محلات شورا و حافظیه منطقه ۱۳ به عنوان محله پایلوت این پویش در فاز تسهیل گری و ترویج گری انتخاب و تعیین شده است .

او با بیان اینکه موضوعات اصلی طرح شامل سه حوزۀ «قوانین و حریم خصوصی»، «همسایگی و مشارکت» و محیط زیست با تأکید بر «کاهش و مدیریت پسماند» است ادامه داد : در قالب این پویش ، اقدامات مختلفی شامل برنامه های سیاستی ، تبلیغاتی ، ترویج گری و پایدار سازی رفتار با هدف ارتقا روحیه مشارکت و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی انجام می شود.

شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه برای داشتن محله پاک و نبود زباله‌گرد باید از‌ خانه ها و آپارتمان ها شروع کنیم ادامه داد : محور محیط زیست و کاهش پسماند در پویش همسایه هم دنبال می شود و بدین منظور  چالش و مسابقه در این خصوص طراحی شده است.

او  در خصوص چالش دوستداران محله پاک بیان کرد : این طرح با حضور تیم تسهیلگری و همکاری‌جاروب در کوچه های متتخب طرح همسایگی آغاز شده است.

به گفته شکری، در چالش دوستداران محله پاک، اپلیکیشن جاروب مبلغ ۵۰ هزار تومان اعتبار  برای  شهروندان ساکن  محله پایلوت  در نظر گرفته که  قابلیت نقد کردن پول و استفاده از خدمات را دارد.

شهردار منطقه با اشاره به اجرای برنامه ها و مسابقات اجتماعی و فرهنگی هم راستا با  پویش همسایه هم  از سوی اداره آموزش های شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی یاد آور شد پویش همسایه خوب من  از دیگر برنامه های اجتماعی منطقه است که  با طرح این سوال که همسایه خوب چه خصوصیاتی دارد برگزار و تمامی گروه های سنی  با ارسال آثار خود مجاز به شرکت در این ویژه برنامه هستند .

او ، برگزاری رویداد های همسایگی و مشارکت نیز از دیگر برنامه های طرح آپارتمان نشینی برشمرد و یاد آور شد : این رویدادها با دور همی شهروندان در محلات منتخب برگزار و ضمن تبادل تجربیات در زمینه اداره امور ساختمان و همسایگی، به مسائل و موضوعات شهروندان با حضور مدیران ناحیه مربوطه پاسخ داده می شود.