به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، مجتبی شکری،  شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به افزایش احتمال آتش سوزی در اراضی جنگلکاری که پوشش غالب آنها درختان سوزنی برگ است، گفت: با توجه به گرم شدن هوا در شهر تهران و تغییر فصل، یکی  از اقدامات پیشگیرانه از آتش سوزی که با ابتکار فضای سبز منطقه ۱۳ با رویکرد حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های نگهداشت فضای سبز  در دست اجراست  ، اجرای آتش برها در مسیرهای پرتردد و پرتراکم پوشیده از علف است . 

شکری با بیان اینکه عرض مسیرها با توجه به انبوه و حجم گونه ها که اغلب سوزنی برگ هستند  متغیر است ادامه داد :  درقسمتهایی که حجم درختان بیشتر است عرض آتش برها تا ۴ متر هم می رسد و در قسمتهایی که حجم درختان کمتر و یا ۳ یا ۴ ساله می باشند  عرض آتش برها حدود ۲ متر در نظر گرفته می شود.  این مسیرها با علامت (+) طراحی و اجرا شده اند 

او با بیان اینکه آتش برها نقش بسزایی در مهار و خودکنترلی آتش ها دارند یاد آور شد: به همت عوامل فضای سبز منطقه تلاش می شود ،  با ایجاد و گسترش مسیرهای آتش بر جدید و پاکسازی مسیرهای قبلی از علفهای روییده شده، ضمن جلوگیری از گسترش آتش، خسارت واردشده در صورت وقوع آتش سوزی های احتمالی به حداقل ممکن برسد.