به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، کیمیا موذنی که در سومین نشست دستیاران مدیران معاونت فنی و عمرانی سخن می گفت، ضمن اعلام مطلب فوق، تلاش برای کاهش هزینه های غیرضروری را یکی از رویکردهای عمده و مهم دوره فعلی مدیریت شهری در حوزه مدیریت منابع مالی دانست و یادآور شد: دستیاران مدیران معاونت فنی و عمرانی می بایست موضوعاتی از قبیل هوشمندسازی فعالیت های عمرانی در قالب سامانه های یکپارچه و منسجم اطلاعاتی، اصلاح و تدقیق نظام هزینه یابی خدمات عمرانی و نیز ملاحظات حفاظت و ایمنی محیط کار با رویکرد تاب آوری و توسعه منابع انسانی را به عنوان موضوعاتی کارآمد در حوزه اقدامات فنی و عمرانی پیگیری کرده و به ارائه پیشنهادات و ایده های سازنده و در عین حال کاربردی در این زمینه ها بپردازند.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تشریح اهم فعالیت های اداره کل دفتر مالی و اداری معاونت فنی و عمرانی، به ارائه نمایه ای از شاخص های کمی و کیفی در حوزه مدیریت منابع مالی پرداخت.

در ادامه این نشست مهندس سید جواد میرحسینی مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و مهندس محمد خبازها معاون فنی و مهندسی این سازمان، طی سخنرانی های جداگانه ای به تشریح اهم فعالیت ها و وظایف سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در ساختار اقدامات عمرانی مدیریت شهری پرداخته و برخی از مهمترین پروژه های مطالعاتی سازمان را معرفی کردند.

تشریح مدل شایستگی مدیران شهرداری تهران با استفاده از شاخص هایی نظیر مهارت های ادراکی، تصمیم گیری، هوش اجتماعی، رهبری تغییر، مدیریت عملکرد، مدیریت افراد، پایداری، پاسخگویی و در نهایت پایبندی به اصول اخلاقی از دیگر موضوعات مطرح شده در سومین نشست دستیاران مدیران معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران بود که ضمن طرح سوال از دستیاران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.